Släpvagnskoppling - Allt du behöver veta om Släpvagnskopplingar och Dragkrokar


Dragkroken på släpvagnskopplingen

Dragkroken på släpvagnskopplingen

Höjden på dragkrokens kula ska vara mellan 35-42 cm över marken enligt EG-direktivet om kopplingsanordningar, 94/20/EG. Enligt samma direktiv ska kulhandsken på släpvagnen som bilen drar ligga 43 ±3.5 cm över marken. Detta gör att det kan finnas viss skillnad i höjd mellan höjderna så att släpvagnen kan luta lite upp eller lite ner trots att allt är korrekt.

Diametern på dragkrokens kula ska vara 50 mm på de vanliga dragkrokarna. Det finns dock många olika typer av dragkrokar och klasser för dessa släpvagnskopplingar:Klasser av släpvagnskopplingar

De mekaniska kopplingar som finns för dragkrokar och släpvagnskopplingar är:

Klasser av släpvagnskopplingar
  • Klass A: Kopplingskulor och dragbeslag - Normalt Ø 50 mm
  • Klass B: Kulkopplingar
  • Klass C: Dragstångskoppling
  • Klass D: Dragstångsöglor
  • Klass E: Icke standardiserade dragstänger
  • Klass F: Icke standardiserade dragbalkar
  • Klass G: Vändskivekopplingar
  • Klass H: Vändskivekopplingstappar
  • Klass J: Icke standardiserade monteringsplattor